پنجشنبه ۳ فروردين ۱۴۰۲ ۱۳:۲۱
۰
یادداشت/ فرشته عسکری:

فرهنگ عمومی به زندگی فردی و اجتماعی انسان هویت می بخشد

فرهنگ اساس ارزش‌هایی است که هر انسان و هر گروه انسانی هویت خود را در آن‌ها باز می‌شناسد.
فرهنگ عمومی به زندگی فردی و اجتماعی انسان هویت می بخشد


 به گزارش پهره فرشته عسکری روانشناس و مدرس دانشگاه آزاد شهرستان زابل در یادداشتی نوشت: زیست مشترک از مقولات زندگی انسان و خوب زیستن دغدغه‌ی بنیادین اوست.

زندگی اجتماعی روابطی را میان افراد جامعه می‌طلبد که باید تحت نظم و قاعده‌ای درآیند؛ چه در صورت نبود نظم و انظباط در جامعه، زور و اجحاف و تزویر بر روابط میان افراد حاکم می‌شود و این امر، جنگ و جدال و نابسامانی را به همراه خواهد آورد.

بنابراین جامعه به قوانین و مقرراتی نیاز دارد که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر بگیرند و قواعد لازم را ایجاد کنند.

 از این رو، حقوق شهروندی در یک جامعه مجموعه قواعد و قوانینی است که زمینه‌ساز ورود شهروندان به عرصه‌های مختلف جامعه است و تمایلات، روابط اجتماعی افراد منطبق برآن ترسیم می شود. 

موضوع اصلی حقوق شهروندی، روابط شهروندان، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها و وظایف و روش انجام آن است، همچنین نحوه ی اداره‌ی امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد موزون و هماهنگ شهر را می‌توانیم مهم‌ترین اصول منشعب از حقوق اساسی کشور بدانیم.

در این راستا، عوامل اجتماعی_فرهنگی نیز نقش موثری در آگاهی یا عدم آگاهی شهروندان از حقوق خود ایفا می‌کند. 

شهروندی و حقوق شهروندی امکان همگرایی به رغم وجود تمایلات متمایز و تشتت زا را برای جامعه فراهم می‌آورد و بنابراین تمهیدگر سلامت روان و همگرایی اجتماعی است. 

شهروندی علاوه بر اینکه شأنی انسانی است با توزیع منابع و قدرت در جامعه ارتباط دارد. 

انسان بر خلاف سایر حیوانات، احوال غریزی و تمایلات طبیعی خود را با فرهنگ جامعه و اعتقادات خود شکل می‌دهد و آن‌ها را تحت قواعد در آورده، تابع شرایط خاص قرار می‌دهد.

 انسان نیازهای خود را نه به هر شکلی بلکه به نحوی که فرهنگ می پسندد برطرف می کند. 

«فرهنگ اساس ارزش‌هایی است که هر انسان و هر گروه انسانی هویت خود را در آن‌ها باز می‌شناسد.»

 بدین ترتیب انسان برمبنای ارزش‌های فرهنگی، مقام خود و دیگران و معنی خیر و شر، زیبا و زشت و حق و باطل را معین می کند. 

بنابراین عادت و رفتاری که زمانی زشت و ناپسند بوده، در صورتی که فرهنگ جامعه آن را بپذیرد، زشتی آن از بین می رود و عکس آن نیز صادق است. 

فلسفه و دلیل وجود فرهنگ همانا ذات پژوهشگر انسان و علاقه‌مندی او به ادامه‌ی زندگی و بهبود کیفیت آن است. 

فرهنگ و یکی از عناصر اصلی آن، یعنی اعتقادات جامعه منشأ پیدایش ارزش ها و منشأ نگرش‌های گوناگون انسان می‌باشند، فرهنگ در عین حال، کیفیت روابط جامعه ی خود را تنظیم می کند.

در هر بافت اجتماعی اعم از شهری، روستایی و یا عشایری تنظیمات و قواعدی وجود دارد و روح حاکم بر زندگی اجتماعی متضمن مسئولیت‌پذیری و نگاه مدنی به زندگی و تعامل اجتماعی است.

 انسان در ارتباط با محیط اجتماعی خود اعم از انسان‌های دیگر و ساخت‌ها و نهادهای عمومی دارای شرایط مکمل دو وجهی می باشد: انسان مسئول وانسان دارای حقوق معین. این تصور از انسان، به عنوان موجودی که در قبال جامعه خود دارای مسئولیت‌ها و حقوق و امتیازاتی می‌باشد، مفهوم ویژه‌ای موسوم به شهروند را پدید آورد.

شهروندی عمدتاً مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات است «حقوق شهروندی» به عنوان جزیی بسیار مهم از مقوله شهروندی در ابعاد مختلفی نظیر حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، جنسی، فرهنگی مطرح می‌شود. 

حقوق شهروندی به ویژه در بعد سیاسی‌اش مشارکت برای سازماندهی اجتماعی است که فرد در آن زندگی می کند، و شامل مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که روابط اجتماعی را شکل می‌دهد.

انتهای خبر/
کد مطلب: 430359
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *